MĚŘENÍ VÝTLAKU

Při elektronickém měření výtlaku požárních stříkaček získáte informace o:

 • Čase samotného výtlaku (voda z PS -> výstřik LP, PP).

 • Jednotlivě naměřených časových úsecích výtlaků (od PS k rozdělovači, od rozdělovače po výstřik, zvlášť LP a PP).

  Při každém časovém údaji se zaznamenává:
         1. Otáčky motoru.
         2. Rychlost proudění kapaliny.
         3. Tlak na výstupu z čerpadla.
         4. Tlak u proudnice.
         5. Teplota vody.
         6. Teplota vzduchu.
         7. Vlhkost vzduchu.
         8. Atmosférický tlak.

  Po měření je vystaven protokol o měření.


  Vzor protokolu o měření

  protokol
  Pozn.: Uvedené hodnoty jsou orientační.