• Výkresová dokumentace
  • Zpět

 

 

Popis

Jednou z hlavních činností je kreslení technických výkresů.

Na ukázce lze videt překreslení výkresu z USS promítání 3 kvadrantu, kde jsou údaje uváděny v palcích, do naší normy CSN - ISO, jakožto i hodnot uváděných v milimetrech apod.